ReadyPlanet.com

 หน้ารวมกลุ่มเว็บบอร์ด > คุยกับเภสัชกร > การปรับเปลี่ยนยาความดัน

การปรับเปลี่ยนยาความดัน


ถ้าต้องการเปลี่ยนยาลดความดันจากกลุ่มหนึ่งไปกลุ่มอื่นมีหลักการยังไงจำเป็นต้องมี equivalent dose หรือไม่/สามารถเปลี่ยนได้เลยหรือเปล่า/

เช่นถ้าใช้BBอยู่จะเปลี่ยนเป็นกลุ่มอื่นต้องทำอย่างไรผู้ตั้งกระทู้ pelf :: วันที่ลงประกาศ 2008-09-08 17:20:18


[1]

ความเห็นที่ 1 (1363334)

ทางศูนย์ต้องข้ออภัยในความล่าช้าในการตอบคำถาม เนื่องจากทางศูนย์ต้องสืบหาข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือได้จึงทำให้ใช้เวลานานในการตอบคำถาม

 

หลักการเลือกใช้ยาในภาวะความดันโลหิตสูง (Hypertension) นั้นจะขึ้นกับระดับของความดันโลหิต ซึ่งอาจต้องใช้ยาเพียงชนิดเดียวหรือสองชนิดโดยมักจะมียา Thiazide diuretic เป็นยาหลักที่ใช้ในการรักษายกเว้นมีข้อห้ามใช้ โดยการเริ่มยาทุกชนิดนั้นควรเริ่มในขนาดที่ต่ำก่อน ถ้าหากยังไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ จึงค่อยเพิ่มขนาดยา และยาที่เริ่มนั้นผู้ป่วยจะต้องสามารถทนยาได้ โดยที่ไม่มีผลเสียหรืออันตรายต่อโรคที่ผู้ป่วยมีร่วมกับภาวะความดันโลหิตสูง เมื่อให้ยาชนิดแรกในขนาดที่สูงแล้วยังไม่ได้ผล ให้เพิ่มยาชนิดที่สองแก่ผู้ป่วยโดยเลือกยาในกลุ่มที่ออกฤทธิ์ไม่เหมือนยาชนิดแรก ถ้ายังไม่สามรถควบคุมความดันโลหิตได้ให้เปลี่ยนยาตัวแรกเป็นยากลุ่มอื่นแทน โดยที่ยังคงยา Diuretic ไว้ การให้ยานั้นควรให้ในขนาดและจำนวนยาที่น้อยที่สุด เพื่อลดโอกาสในการเกิดอาการข้างเคียงจากยา ซึ่งในผู้ป่วยแต่ละรายนั้นจะมีการตอบสนองและมีอาการข้างเคียงต่อยาแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นจึงต้องปรับแผนการรักษาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย เช่นในกรณีที่ผู้ป่วยใช้ยากลุ่ม Beta-blocker อยู่หากจะเปลี่ยนยาจะต้องพิจารณาถึงระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยและการทนยาของผู้ป่วย หากผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ให้พิจารณาเพิ่มขนาดยาหรือเพิ่มยาชนิดที่สอง แต่หากผู้ป่วยไม่สามรถทนต่อยาได้ให้พิจารณาเปลี่ยนไปใช้ยากลุ่มอื่นที่ไม่มีข้อห้ามใช้ในผู้ป่วยรายนี้แทน โดยเริ่มใช้ในขนาดที่ต่ำก่อน

 

เนื่องจากทางศูนย์เภสัชสนเทศต้องการปรับปรุงและพัฒนาการใบริการของศูนย์ให้ดียิ่งขึ้น จึงขอรบกวนคุณ pelf ให้ส่งอีเมลล์ตอบลับมายังศูนย์เพื่อที่ทางศูนย์ฯจะได้ส่งแบบประเมินความพึงพอใจไปให้คุณ pelf ประเมินเพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการต่อไป

ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น DIC-RSU (dicrsu-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-09-26 17:08:22


ความเห็นที่ 2 (2912808)

 

         การปรับเปลี่ยนยาความดันขึ้นอยู่กับระดับความดันของผู้ป่วยโดยไม่มีการ equivalent dose จาก guideline การใช้ยารักษาความดันขึ้นอยู่กับระดับขั้นของโรคและภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยดังนี้
         การใช้ยารักษาความดันโลหิตสูงจะเริ่มเมื่อผู้ป่วยอยู่ในขั้น Prehypertension (SBP120-139 or DBP 80-89) ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานหรือเป็นโรคไตโดยมีเป้าหมายการรักษาอยู่ที่ต่ำกว่า 130/80 mmHg แต่ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนให้เริ่มใช้ยาเมื่อมีความดันมากกว่า 140/90 mmHg โดยมีเป้าหมายการรักษาคือลดระดับความดันให้ต่ำกว่า 140/90 mmHg
         ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงขั้นที่ 1 (SBP140-159 or DBP 90-99) ให้เริ่มการักษาโดยการใช้ยาขับปัสสาวะ กลุ่ม Thiazide ก่อนถ้าผู้ป่วยไม่มีข้อห้ามใช้ยากลุ่มดังกล่าวหรืออาจใช้ยากลุ่มอื่น หรือใช้ยา 2 ตัวร่วมกันโดยเริ่มใช้ยาทุกตัวให้มีขนาดน้อยที่สุดแล้วค่อยๆปรับขนาดยาจนกระทั่งถึงเป้าหมายการรักษา
         ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงขั้นที่ 2 (SBP≥160 or DBP≥ 100) ให้เริ่มใช้ยากลุ่ม Thiazide และยากลุ่มอื่นที่ผู้ป่วยไม่มีข้อห้ามใช้อีกอย่างน้อย 1 ตัวแล้วค่อยปรับขนาดยาจนถึงเป้าหมายของการรักษา
         ยาลดความดันที่เลือกใช้ตามอาการแทรกซ้อนของผู้ป่วย มีดังต่อไปนี้
-           Chronic kidney disease : ACEIs, ARB
-           Diabetes : ACEIs,ARB, BB,Calcium-Blocker,Diuretic
-           Heart failure : ACEIs, Aldosterone blocker, Calcium-Blocker, Diuretic
-           High coronary risk : ACEIs, BB, Calcium-Blocker, Diuretic
-           Myocardial infraction : ACEIs, Aldosterone blocker, BB

Recurrent Stoke prevention : ACEIs, ARB, Diuretic

ผู้แสดงความคิดเห็น นศภ.วรวิช นิวาสนิลรัตน์ (dicrsu-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-12-01 15:26:59


ความเห็นที่ 3 (2912812)

ขอความกรุณาส่ง email ตอบกลับทางศูนย์ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น DIC-RSU (dicrsu-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-12-01 15:30:34


ความเห็นที่ 4 (3251525)

 

ขอความกรุณาในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อใช้ในการประเมินผลและปรับปรุงในครั้งต่อไป ขอบคุณครับ เข้าไปประเมินตาม link ต่อไปนี้ครับ

http://tueiauam.com/limesurvey/index.php?sid=85742&lang=th

ผู้แสดงความคิดเห็น admin วันที่ตอบ 2010-09-24 13:24:34[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Copyright © 2010 All Rights Reserved.